Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Baldonē plāno celt katoļu baznīcu

Priesteris Ilmārs Tolstovs, kurš kalpo Salaspils un Baldones draudzē, ziņo, ka saņēmis Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča svētību, lai sāktu dievnama celtniecību Baldonē. Baldonē katoļu dievnama nav, tāpēc draudze patlaban uz dievkalpojumiem pulcējas nelielā ķieģeļu mājiņā, kura, pēc I. Tolstova sacītā, esot kļuvusi par mazu.

Jau pirms vairākiem gadiem esot bijusi doma par jauna dievnama būvniecību, taču toreiz tai nebija lemts īstenoties. “Šajā gadumijā tomēr esam apņēmības pilni atkal mēģināt uzcelt jaunu, nelielu baznīciņu, kurā varētu pulcēties apmēram 100 – 150 cilvēku,” apņēmības pilns ir draudzes prāvests. Viņš stāsta, ka darbu sākumā tiks apzināti draudzes locekļi, esot izveidota arī watsapp grupa, kurā regulāri notiek informācijas apmaiņa. “Ja būs līdzekļi, tad ķersimies klāt dievnama skicēm, projektēšanai, sabiedriskai apspriešanai, u.t.t.,” informē I. Tolstovs.

‍Priesteris stāsta, ka kopš 90. gadu vidus Baldonē notiekot regulāras Svētās Mises. Toreiz uz Baldoni sāka braukt Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes garīdznieki, dievkalpojumi notika Baldones mūzikas skolā. “1998. gadā tika oficiāli dibināta draudze, un 1999. gadā katoļu draudzes īpašumā nonāca zemes gabals 1235 kvadrātmetru platībā Rožu ielā 3, Baldonē, uz kura atrodas maza, vienstāvu ķiegeļu mājiņa, kura ir apmēram 50 kvadrātmetrus liela,” turpina priesteris.

‍Ap 2011. gadu Baldones draudzi sāka apkalpot Salaspils draudzes priesteri. Tad esot dzimusi ideja par nepieciešamību būvēt dievnamu. “Baldones novada dome piešķīra lietošanā draudzei zemes gabalu Sporta ielā 3, Baldonē, uz kura atradās senas, no laukakmeņiem būvētas ēkas drupas, uz kurām bija ideja uzcelt jaunu baznīcu. Tomēr ideja neīstenojās,” stāsta I. Tolstovs. Priesteris I. Tolstovs Salaspilī un Baldonē kalpo kopš 2019. gada. Jau tad viņš sapratis, ka ēka ir par šauru draudzes vajadzībām. Viņš turpina: “Šobrīd Baldones apkārtne intensīvi tiek apbūvēta un uz Baldones apkārtni pārceļas daudzas ģimenes ar katoļticīgām saknēm. Daudzas ģimens bauc uz citām draudzēm, jo pašreizējā “baznīciņā – mājiņā” nav iespējams pulcēties.” Tāpēc vasaras mēnešos dievkalpojumi notikuši arī baznīcas dārzā.

‍“Pārrunājot ideju ar arhibīskapu, esam vienojušies, ka dievnamu būvēsim uz jau esošā draudzes zemes gabala Rožu ielā 3. Šobrīd strādājam pie mājaslapas www.baldonesdraudze.lv izveides un ceram, ka 2022.gadā tā jau sāks darboties. Būsim ļoti pateicīgi par jebkādu ziedojumu draudzei, jo šobrīd draudzes kontā ir 90 eiro. Draudzes mājaslapā un Facebook profilā regulāri tiks ievietota informācija par paveiktajiem darbiem, finanšu izlietojumu un tālāk veicamajiem darbiem,” skaidro I. Tolstovs.

‍Lai atbalstītu dievnama celtniecību, ziedojumus ir iespējams pārskaitīt Balodones draudzes bankas kontā (Baldones Romas katoļu draudze, Reģ. nr. 99500002485, Adrese: Rožu iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125, AS SEB banka, SWIFT(BIC): UNLALV2X, konts: LV29UNLA0055002848370).

‍Draudzes prāvests saka: “Paldies visiem par atbalstu un gribas teikt – Baldonē katoļu baznīcai ir jābūt!”

‍KABIA

‍Avots: www.katolis.lv
 

 
Lapa atjaunota 10. Aug., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »