Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Saldus Dieva Parādīšanās baznīca lūdz palīdzību

Saldus Dieva Parādīšanās baznīca vērsās pie mājas lapas lasītājiem, visiem pareizticīgajiem kristiešiem un nevienaldzīgiem cilvēkiem ar lūgumu pēc palīdzības.

Saldus Dieva Parādīšanās baznīcai ļoti nepieciešams kapitālais remonts: nepieciešams veikt apdaresdarbus baznīcas iekšienē, veikt grīdas remontu, restaurēt zvanu torni. Visu šo darbu veikšanai nepieciešami līdzekļi. Baznīcas pārzinis virspriesteris Aleksandrs Platinskis izteica cerību, ka lūgums pēc palīdzības nepaliks nesadzirdēts:

-Mēs būsim pateicīgi par jebkuru palīdzību. Visi jūsu ziedojumi un labie darbi, mazi vai lieli, nepazudīs veltīgi Dieva priekšā. Labo, ko jūs paveiksiet, atcerēsies ne tikai šajā gadsimtā, bet arī nākotnē. Ar mazumu mēs iegūsim daudz. Ar laicīgo mēs iegūstam mūžīgo. Ar nīcīgo mēs iegūstam nenīcīgo. Par mīlstības un žēlastības darbiem Kungs žēlsirdīgajiem apsola pašu lielāko balvu, kādu vien var saņemt kristīgā dvēsele – apžēlošanu. Atcerieties, kas rakstīts Svētajos Rakstos: „Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie tiks apžēloti”. Kristus sacījis: „Krājiet sev mantu debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi neiebrūk un nezog”.

Visus ziedojumus var ieskaitīt baznīcas kontā.

LPB preses dienests

‍Baznīcas adrese: Saldus, Rozentāla iela, 1a
Bankas rekvizīti:
AS «SEB BANKA» SALDUS DIEVA PARAD.PAREIZTIC.DRAUDZE
Reģ.Nr.  99500000802
SALDUS FILIĀLE
JELGAVAS 1, SALDUS, LV-3801
Konta Nr. LV49 UNLA 0015 0007 0140 2

‍Avots: www.pareizticiba.lv


 
Lapa atjaunota 28. Nov., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »