Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Kopienas "Chemin Neuf" mājā iesvēta kapelu Vissv. Trīsvienības godam

25. maijā, Vissv. Trīsvienības svētku priekšvakarā, Liepājā, kopienas “Chemin Neuf” (Jaunais ceļš) mājā Atmodas bulvārī tika iesvētīta jaunizveidotā kapela. Šajā dienā kopiena “Chemin Neuf” svinēja arī 50 gadu jubileju.

Līdzšinēja kapela atradās kopienas mājā vienā no telpām. Rekolekcijās un Kānas tikšanās reizē tā bija par mazu, lai uzņemtu dalībniekus. Blakus esošā senlaicīgā saimniecības ēka tika pārveidota par kapelu, kurā tika izveidots akmens altāris un lasījumu pults no travertīna (akmens, kas atrodams Itālijā un ir arī Brīvības piemineklī Rīgā). Iesvētīšanas Sv. Misē piedalījās kopienas vadītājs pr. Fransua Mišon (Francois Michon), kopienas reģionālais atbildīgais pr. Kristofs Blens (Christophe Bin), pr. Vladimirs Gusevs OP un pr. Jānis Meļņikovs SJ. Kapelu iesvētīja Liepājs bīskaps Viktors Stulpins. Klātešos bija ar pr. Edijs Silevičs un Liepājas luterāņu bīskaps Hans Martins Jensons.

"Šodien iesākam svinēt Vissvētās Trīsvienības svētkus, un tie ir izveidojušies par dubultiem svētkiem. Klāt pie Vissvētās Trīsvienības svētkiem, svinēsim arī kopienas kapelas iesvētīšanas svētkus un vienlaicīgi kapelas titula svētkus, jo tā ir veltīta Vissv. Trīsvienībai," homīlījas iesākumā teica Liepājas bīskaps.

"Runāt par Vissv. Trīsvienību nav viegli. Trīsvienības būtības izprašana ir grūta, jo pēc mūsu cilvēciskās, dabiskās izpratnes trīs nekad nav vienāds ar vienu un viens nav vienāds ar trīs. Tomēr mācības par Dievu gadījumā nav runa par matemātiski - loģisku problēmu, bet par ticības patiesības formulēšanu, kuru nevar iespiest cilvēciskās loģikas robežās. Kristieši apliecina ticību vienam Dievam Trīs Personās. Tomēr daudziem šī apliecināšana nav ar lielu nozīmi ikdienas dzīvē. Pasaulē, kurā ir daudz “ideju par Dievu”, mums kristiešiem, jāatceras, ka ne jau mēs izdomājām Dievu, mēs viņu tikai atklājam un iepazīstam, jo Viņš pats vēlējās nākt pie mums un parādīt Sevi.

Visa kristieša dzīve piepildās Vissvētās Trīsvienības zīmē un tās klātbūtnē. Savas dzīves sākumā saņēmām Kristības sakramentu: Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā un arī mūsu dzīves noslēgumā tiks lūgts Vissvētās Trīsvienības vārdā. Tāpat Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā laulātie tiek savienoti savā starpā un priesteri tiek iesvētīti. Vissvētās Trīsvienības vārdā iesākam un noslēdzam savu dienu. Trīsvienība ir osta uz kuru viss virzās, ir okeāns, no kura viss izplūst un kur viss atgriežas.

Bet tāpat kā runājot par Vissv. Trīsvienību lietojam salīdzinājumus, lietojam attēlus, tā arī patiesās Dieva svētnīcas attēls ir baznīcas celtne, ir kapelas celtne, kurā mēs Baznīca varam izpildīt to, ko nozīmē vārds Baznīcas - sapulcināšana. Tā ir vieta, kur sapulcējamies, lai godinātu Dievu, lai sastaptos viens ar otru, kā Dieva bērni un veidotu garīgo celtni - Dieva svētnīcu. Kā redzama celtne šī kapela ir virs zemes ceļojošās Baznīcas īpaša zīme un debesu Baznīcas attēls. Tieši tādēļ viss tas skaistais, kas šeit jau ir un kas vēl taps, lai palīdz mums šajā vietā piedzīvot šo debesu Baznīcu, piedzīvot arī Dieva mīlestību, kas mūsu starpā, tāpat kā mīlestības pilnajā Vissv. Trīsvienības kopienā, var realizēties un palīdzēt savstarpēji pilnveidoties, garīgi augt un tuvoties Dievam. Lai šajā vietā Kungs piepilda to, ko lūdza ķēniņš Salomons: “Bet tu uzlūko sava kalpa lūgšanu un viņa lūgumus, Kungs, mans Dievs! Uzklausi to saucienu un lūgšanu, ko tavs kalps šodien raida tavā priekšā, lai dienu un nakti tavas acis raudzītos uz šo namu, uz šo vietu, par kuru tu sacīji: “Tur būs mans vārds”, lai tu uzklausītu lūgumu, ko tavs kalps no šīs vietas sūta uz tevi”. Uzklausi sava kalpa un savas Izraēļa tautas lūgšanu, ko viņi lūgs šajā vietā, uzklausi sava mājokļa vietā debesīs un uzklausot esi žēlīgs”. (1 ķēn. 8, 28-30)."

Iesvētot kapelu vispirms ar svētīto ūdeni tika pasvētītas kapelas sienas un altāris, bet pēc homīlijas un visu Svēto litānijas altāris tika konsekrēts iesvaidot ar eļļu, kā zīmi, ka tas kļūst par Euharistiskajam upurim veltītu vietu. Jau Vecajā Derībā daudzkārt patriarhi un pravieši Dieva atklāšanās vietu, vai īpašās Dieva intervences vietu apzīmēja ar kādu akmeni vai akmens krāvumu, pār kuru dažkārt izlēja eļļu. Altāris arī simbolizē Kristu, kurš pats ir gan Altāris, gan Priesteris, gan Jērs, kas tiek upurēt. Arī vārds Kristus nozīmē - svaidītais, tādēļ altāra iesvētīšanā izmanto Hrizmas eļļu, kas savu nosaukumu no Kristus ir ņēmusi un tiek izmantota piešķirot Iestiprināšanas sakramentu, Pristerības sakramentu un iesvētot baznīcas - kultam veltītās celtnes.

Kapelā ir arī ikonas un krusts, kuru veidoja mākslinieki un kopienas pārstāvji Rūta un Kaspars Poikāni. Vēl paredzēta liela mozaīka kā altāra sienas greznojums, kuru arī veidos šie paši mākslinieki.

Mozaīkā ir paredzēts attēlot debesu Jeruzalemi. “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju, jo kas bija, ir pagājis.”

Vidū ir Kristus uz goda krēsla un apkārt svētie, kas dzied godu mūsu Kungam. Katrā pusē ir kāds augšāmcelšanās sižets: Marija Magdalēna pie tukšā kapa un Jēzus parādīšanās mācekļiem pie Tiberiādes ezera. Augšāmcelšanās vēsts mums dod spēku izvēlēties dzīvību. Šis projekts tapis, smeļot iedvesmu no senajām austrumu rita baznīcām. Mozaīkas tehnika ir ļoti tuva māklsiniekiem, lai gan Latvijai mazāk ierasta. Šī senā tehnika ir īpaša, pateicoties krāsu vibrācijai, ko gaismā atstaro mazie mozaīkas gabaliņi.

Ilgus gadus dzīvojot Francijā, Poikānu pāris ir strādājuši daudzās baznīcās un kapellās vairākās valstīs, un tagad, atgriežoties Latvijā, vēlējās ar visu šo pieredzi darīt kopienas kapelu īpaši skaistu. Tas ir viņu veltījums Latvijai, kopā cerot, ticot  un esot par svētību. 

Ja jūs jūtiet sirdī vēlmi ziedot šim projektam, kopiena ļoti priecāsies. Jūs būsiet palīdzējuši īpaša mākslas darba radīšanā.

Darbs pie mozaīkas jau ir sācies, bet kopienai pietrūkst līdzekļu.

Ar mākslinieku darbu jūs varat iepazīties viņu darbnīcas mājas lapā www.ateliersaintluc.fr

Rekvizīti ziedojumiem: 
Saņēmējs: Kopiena Chemin Neuf 
Adrese: Atmodas bulvāris 15, LV-3414, Liepāja
Reģ.nr.: 90009435369
Banka: Swedbank Latvia‍

‍Avots: www.katedrale.lv 


 
Lapa atjaunota 23. Jun., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »